De FERME coach is gediplomeerd leerkracht en kindercoach. Met daarnaast deskundigheid, ervaring,  cursussen en verdiepingen op diverse vlakken.  


Je wilt het beste voor je kind. Als je merkt dat je kind niet lekker in zijn vel zit, worstelt met gevoelens, situaties of lesstof denk je na over wat te doen. Een psycholoog? Een therapeut? Een onderzoek? Een ‘stempel’ krijgen? Bepaalde hulp lijkt echter nog een stap te ver.

 

Bij wie kun je terecht wanneer je kind extra aandacht en tijd nodig lijkt te hebben om nieuwe (zelf)inzichten en vaardigheden te leren? Een veilige plek om zich te uiten? Een plek om belemmeringen te veranderen en te verbeteren? Steun, een duwtje in de juiste richting. Of juist even alles op een rijtje zetten en een passend advies welke route te gaan vervolgen.

 

byFERM kan ondersteuning bieden op het moment dat er een sociaal-emotionele-, lesstof- of leerbelemmering bij je kind optreedt, en zowel jij als je kind niet meer weten hoe de belemmering te veranderen of te verbeteren.

 

De coachende ondersteuning bij byFERM voor kinderen is kortdurend, praktisch, oplossingsgericht,toekomstgericht. 

De kortste weg naar verandering en verbetering!

 

Mogelijke coaching-onderwerpen:

Moeite met emoties herkennen en uiten

Negatief zelfbeeld: ik ben stom, ik ben dik, ik ben …

Sociale onhandigheid: leren vrienden maken en houden

Assertiviteit: opkomen voor jezelf

Boosheid: omgaan met temperament en emoties

Piekeren: over levensvragen, gebeurtenissen van de dag, zorgen maken

Neerslachtigheid: waarom voel ik me zo somber

Concentratieproblemen: snel afgeleid, aandacht focussen

Ontspanningsproblemen: stress, onrust

Sociale angst of verlegenheid: geen houding weten te geven

Geen zelfvertrouwen of moeite met het vertrouwen van anderen

Identiteit: vragen als ‘wie ben ik?

Faalangst: bang zijn om fouten te maken

Heftige gebeurtenis: scheiding van ouders, verlies, verhuizing, verandering van school

Vol hoofd: zorgelijk, verantwoordelijkheidsgevoel

(In)slaapproblemen: vermoeidheid, prikkelbaar

Pesten: gepest worden of een pester zijn

Seksuele voorlichting: hoe pak je dit aan? vervroegde interesses, nare gebeurtenissen

Schoolzorgen: Moeite met de overstap naar de middelbare school, teruglopende resultaten, niet op je plek zitten

Leerproblemen; didactische ondersteuning op het gebied van alle vakken, leren leren, gediagnosticeerde leerstoornis (dyslexie, dyscalculie, NLD, ADD, etc) extra begeleiding nodig of vermoedend en zoekend; we brengen samen in kaart en kijken wat de juiste weg is.

ADHD: gediagnosticeerd en extra begeleiding nodig of vermoedend en zoekend; we brengen samen in kaart en kijken wat de juiste weg is.

Autisme: gediagnosticeerd en extra begeleiding nodig of vermoedend en zoekend; we brengen samen in kaart en kijken wat de juiste weg is.

Hooggevoeligheid, HSP

Hoogbegaafdheid: gediagnosticeerd en extra begeleiding nodig of vermoedend en zoekend; we brengen samen in kaart en kijken wat de juiste weg is.

Ook als de reden waarom je op de site kijkt niet genoemd staat kun je altijd vrijblijvend contact opnemen.


byFERM houdt hierbij rekening met de eigen gevoelens, wensen, interesses en ervaringen van het kind. In gesprekken, met behulp van oefeningen en verschillende technieken, begeleid en ondersteun ik het kind en desgewenst de ouder(s) cq. opvoeder(s), het hele gezin.

 

Door het verwerven van nieuwe inzichten, vaardigheden en leerstrategieën. Door de ontstane veranderingen in gedachten, gevoelens, overtuigingen en gedrag krijgt het kind weer grip op een vraagstuk, de situatie, zichzelf en/ of de omgeving.

 

Uitgangspunten in het werk van de FERME coach zijn de beleving, kwaliteiten, mogelijkheden en vragen van het kind. Wat lukt wel al en wat wil het kind leren.

Er wordt op allerlei manieren uitgebreid stilgestaan bij de vraag 'wat heb jij nodig om jouw gewenste situatie te bereiken' ?

De hulpvraag van de ouder(s)/opvoeder(s) zal dus niet automatisch het uitgangspunt worden. Ik werk met de hulpvraag van je kind, omdat het van zeer groot belang is dat je kind achter de begeleiding staat en gemotiveerd is om te willen werken aan verandering en verbetering.

Hoe en in welke mate ouders betrokken worden is afhankelijk van de hulpvraag en de situatie.

 

Er kan een traject naast lopen waarin de hulpvraag van de ouder(s)/opvoeder(s) ook wordt besproken. Dit zal meer verdieping bieden en uiteindelijk iedereen nader tot elkaar brengen.

Veiligheid en vertrouwen voorop;

byFERM werkt met geheimhoudingsplicht met betrekking tot wat er besproken is tijdens de individuele afspraken met uw kind (lesstof begeleiding valt hier niet onder) . Dit betekent dat ik alleen de inhoud van de gesprekken met de ouder(s)/opvoeder(s) kan bespreken als het kind dit wilt. Betrokkenheid van het hele gezin wordt wel gestimuleerd in de werkwijze van de FERME coach. 

Van het proces, voortgang en uitkomsten wordt je ten allen tijde op de hoogte houden. De geheimhoudingsplicht zorgt ervoor dat het kind vertrouwen en een veilige plek ervaart om zich te kunnen uiten en open te stellen.

Counseling is strikt vertrouwelijk en valt onder het beroepsgeheim. Er wordt niets uit het kinder- of leercoachtraject besproken met derden zonder de uitdrukkelijke toestemming van ouders en kind (tenzij de veiligheid van het kind in het geding is).

                                   

Voel je welkom en neem contact op voor een vrijblijvende intake.