In mijn werk als leerkracht heb ik veel ouders zien worstelen tussen liefdevol zijn en grenzen stellen. Zelf vastlopen en er toch kunnen zijn voor je kind. Keuzes maken die je hart verscheuren. Gevoelens van onmacht of juist macht.

 

Ben jij die ouder, zijn jullie dat ouderpaar dat op een unieke manier wil kijken naar wat er aan de hand is? Niet alleen het gedrag dat het kind laat zien willen onderzoeken maar ook bereid om te kijken wat er bij jezelf gebeurd? Kwetsbaar durven opstellen. Een kind is vaak een spiegel voor jouw als ouder.

 

Tal van gesprekken met hulpverlening heb ik bijgewoond, moeite had ik dan om binnen mijn rol, het schoolse te blijven. Het systeem zorgt voor een lange weg met uiteindelijk vaak stempels voor het leven. Die later, wanneer er rust en ruimte is gecreëerd  vaak toch weer in twijfel getrokken werden. Als moeder ervaar ik de strubbelingen, afwegingen en gevoelens zelf. Voor mij het moment om me nog meer te verdiepen.


Ik stelde mezelf de vraag ' bij wie kun je terecht wanneer je kind extra aandacht en tijd nodig lijkt te hebben? Een plek waar je als ouder net zoveel (of meer) ruimte krijgt om te ontdekken hoe het anders kan? Een plek om belemmeringen te verbeteren? Steun, een duwtje in de juiste richting, een luisterend oor zonder oordeel. Niet alleen kijken naar de uitwerking maar juist zoeken naar de oorzaak. Alles op een rijtje zetten en een passend advies welke route te gaan vervolgen. Zonder meteen in een heel traject terecht te komen waarbij je de grip verliest. Rust, ruimte, veiligheid en vertrouwen. Flexibiliteit, eerlijkheid, resultaatgericht, menselijk. 

Maak kennis met de unieke werkwijze van defermecoach. Deskundigheid, ervaring, opleidingen, cursussen en verdiepingen op diverse vlakken. 


Bewust ZIJN. Kom nieuwe inzichten, vaardigheden en leerstrategieën verwerven. Door ontstane veranderingen in gedachten, gevoelens, overtuigingen en gedrag krijg je weer grip op een vraagstuk, de situatie, jezelf en omgeving.

 

Neem contact op voor een gratis intake.